Πρακτική άσκηση

“H εκπαίδευση είναι το διαβατήριο του μέλλοντος, γιατί το αύριο προετοιμάζεται γι’ αυτούς που το ετοιμάζουν σήμερα.”

Μάλκολμ Χ

Κατόπιν χρόνων εμπειρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας, το Roots Wellness Center λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας και εκπαιδευόμενων ψυχοθεραπευτών.

Η εκπαίδευση, τα σεμινάρια καθώς και οι συνεδρίες που πραγματοποιούν οι φοιτητές του Roots Wellness Center, διεξάγονται και στα τρία θεραπευτικά κέντρα, στην ‘Ανοιξη, στην Καλλιθέα και στους Αμπελόκηπους κατόπιν ραντεβού και ενημέρωση.

Η εκπαίδευση των φοιτητών καλύπτει όλο το εύρος της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και πρακτικής άσκησης μέσω:

  • Ατομικών εποπτειών
  • Ομαδικών εποπτειών
  • Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
  • Βιωματικών Σεμιναρίων
  • Παροχή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, βιβλίων κλπ.

  • Ενημέρωση σχετικά με την συγγραφή ερευνητικών εργασιών

  • Δυνατότητα προσωπικής θεραπείας χαμηλότερου κόστους

Οι θεραπευτές του Roots Wellness Center μέσω της συνθετικής ψυχοθεραπευτικής προσεγγίσεις, αναλάβουν ολοκληρωτικά την εκπαίδευση φοιτητών και νέων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που επιθυμούν να θέσουν γερές βάσεις στην καριέρα τους. Μέσα από την εποπτεία και τα σεμινάρια οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται, εμπλουτίζουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προετοιμάζονται για μία άρτια κι επαγγελματική απόδοση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ψυχικής υγείας παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, μέσω ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής.

Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων… αρχίζει με ένα βήμα.

– Λάο Τσε

επικοινωνια