Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Η Ψυχοθεραπεία και η Συμβουλευτική είναι διαδικασίες όπου μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν με κάποιον ειδικό που είναι εκπαιδευμένος να μας καταλάβει και να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα όποια ζητήματα μας απασχολούν.

Μιλώντας για ψυχοθεραπεία αναφερόμαστε συνήθως σε μια μακροχρόνια διαδικασία που στοχεύει σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά το σύνολο της προσωπικότητας, τον τρόπο που σκέφτεται ένας άνθρωπος, υπάρχει και ενεργεί στον κόσμο.

Η συμβουλευτική από την άλλη είναι συνήθως πιο σύντομη δραστηριότητα που στοχεύει πολλές φορές στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι απαραίτητο εδώ να τονιστεί πως η συμβουλευτική δεν έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών, όπως μπορεί να υποδηλώνει η λέξη. Η έννοια της εκφράζεται ετυμολογικά από τις λέξεις συν + βουλεύομαι, δηλαδή συσκέπτομαι, συναποφασίζω. Ο πελάτης δηλαδή συνεργάζεται με τον σύμβουλο σε μια κοινή προσπάθεια να επιτύχει το στόχο που ο ίδιος έχει επιλέξει

Η επιλογή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας εξαρτάται από τη φύση των δυσκολιών, το βαθμό εσωτερικού μπλοκαρίσματος του ατόμου καθώς και από την ετοιμότητα του θεραπευόμενο να κάνει «βουτιά» στον εαυτό του. Στην πρώτη συνεδρία αυτό το ζήτημα διερευνάται και γίνεται η αρμόζουσα επιλογή σχετικά με το πλαίσιο παρέμβασης που ταιριάζει καλύτερα στον καθένα.

Ατομική Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια διαδρομή που κάνεις ως θεραπευόμενος με την καθοδήγηση και στήριξη του θεραπευτή σου. Αποτελεί έναν κλάδο της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που εξελίσσεται συνεχώς και στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες που αφορούν την ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά, ενώ χρησιμοποιεί ένα σύνολο επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών.

Ο απώτερος στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ατόμου. Με τον όρο “αναδόμηση του ατόμου” εννοούμε την αλλαγή του τρόπου σκέψης του, την διαχείριση και επεξεργασία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του και γενικότερα την προσωπική ανάπτυξη του. Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή βελτίωση επιθυμεί το άτομο.

Η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας. Σκοπός της είναι η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου και της αυτογνωσίας του η οποία συμβάλλει κυρίαρχα στην μέγιστη αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων, στην άμεση επίλυση ενός προβλήματος και στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων του ατόμου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πραγματοποιείται από συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από έμπειρους θεραπευτές και απο εκπαιδευμένους συμβούλους. Πρόκειται για μία διαδικασία πιο σύντομη, σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, όπου δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου αλλά εστιάζει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του και προσφέρει υποστήριξη, εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές.

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τον εαυτό μας, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά μας καθώς και να μας προσφέρουν την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας.

Κατηγορίες που αναλαμβάνουμε:

Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων… αρχίζει με ένα βήμα.

– Λάο Τσε

επικοινωνια