Απαισιοδοξία

Η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από ακραίες διακυμάνσεις στην διάθεση οι οποίες κατά τη διάρκεια επεισοδίων μπορεί να κυμαίνονται από μια κατάσταση μανίας έως την κατάθλιψη, ενώ μεταξύ αυτών μπορεί να υπάρξουν και περίοδοι «κανονικής» διάθεσης. Τα επεισόδια μανίας και κατάθλιψης συχνά διαρκούν αρκετές εβδομάδες ή μήνες και μπορεί τα επεισόδια κατάθλιψης να είναι πιο τακτικά από τα επεισόδια μανίας ή αντίστροφα.

Μια έγκυρη και όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση της κατάλληλης ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης, ψυχοεκπαίδευσης και γενικότερης πλαισίωσης, προκειμένου το άτομο να καταφέρει να παραμείνει λειτουργικό στο κοινωνικό του περιβάλλον και να διατηρήσεις τις κοινωνικές και διαπροσωπικές του σχέσεις.

Ανδριάνα Σαμαρίδου