Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεί έναν κλάδο της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που εξελίσσεται συνεχώς. Στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες οι οποίες αφορούν στην ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά, ενώ χρησιμοποιεί ένα σύνολο επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών.

Απώτερος στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του εαυτού. Με τον όρο “αναδόμηση” εννοούμε την αλλαγή του τρόπου σκέψης, την διαχείριση και επεξεργασία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του ατόμου και γενικότερα την προσωπική του ανάπτυξη. Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή επιθυμεί ή έχει ανάγκη κάποιος.

Η επιλογή μεταξύ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής εξαρτάται από τη φύση των δυσκολιών, το βαθμό εσωτερικών συγκρούσεων του ατόμου, καθώς και από την ετοιμότητά του να κάνει «βουτιά» στον εαυτό του. Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, διερευνώνται τα ζητήματα αυτά και λαμβάνεται μια απόφαση σχετικά με την μέθοδο και πρακτική που ταιριάζει καλύτερα στον κάθε έναν.