Η Αποτελεσματικότητα της Ψυχοθεραπείας

«Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε διάστημα μεγαλύτερο των 50 ετών σχετικά με τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας, ο μέσος άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία είναι σε καλύτερη θέση από το 80% από εκείνους που δεν έκαναν. Η ψυχοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική από τις περισσότερες ιατρικές θεραπείες και έχει λιγότερες παρενέργειες.»