Κατάθλιψη

Στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση κατά την οποία παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούνται Τεχνικές Συναισθηματικής απελευθέρωσης (Emotional Freedom Techniques), Αρωματοθεραπεία και δίνεται σημασία και έμφαση στις διατροφικές συνήθειες του ατόμου, και την σωματική άσκηση καθώς η κατάθλιψη συχνά συνδέεται και με άλλες παθήσεις στις οποίες η αλλαγή στη διατροφή και η συχνή άσκηση μπορεί να φερει θετικά αποτελέσματα.