Θεραπεία ψυχικού Τραύματος & PTSD

Το ψυχικό τραύμα μας επηρεάζει σε σωματικό, ψυχικό-συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μια πολύπλευρη και ολιστική αντιμετώπιση στην θεραπεία τραύματος που απευθύνεται στα τρία αυτά επίπεδα και συμπεριλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την σωματική αντίδραση και τις επιδράσεις του ψυχικού τραύματος στον ανθρώπινο εγκέφαλο, παραδοσιακές τεχνικές ψυχοθεραπείας και τεχνικες γνωσιακής συμπεριφορικης ύπνωσης (Cognitive Behavioral Hypnotherapy).

Γκρέτα Γκεράζη