Εποπτεία

2021-03-17T12:56:29+00:00By |#RootsBlog|

Η εποπτεία αποτελεί ένα κοινό ταξίδι για τον επόπτη και τον εποπτευόμενο με πολλές προκλήσεις, δυσκολίες και εξελίξεις.