Το θεραπευτικό μας κέντρο εξυπηρετεί το σύνολο της Αττικής με ένα γραφείο στην Άνοιξη, και ένα γραφείο στην Καλλιθέα. Παρέχουμε στους πελάτες μας ειδική, αξιόλογη και επαγγελματική καθοδήγηση μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.