Τρόποι Θεραπείας

Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

H Ψυχοθεραπεία αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που αναφέρεται στις μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής και ψυχοσωματικής φύσης και γίνετε ατομικά ή ομαδικά. Είναι μια διαδικασία όπου μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα που σας απασχολούν με κάποιον ειδικό ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να σας κατανοήσει και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα όποια ζητήματα σας απασχολούν. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια διαδρομή που κάνετε ως θεραπευόμενος με την καθοδήγηση και στήριξη του θεραπευτή σας.

Αποτελεί έναν κλάδο της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που εξελίσσεται συνεχώς και στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες που αφορούν στην ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά, ενώ χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.

Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ανθρώπου και η αλλαγή του τρόπου σκέψης του, η διαχείριση και επεξεργασία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του και γενικότερα η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων.

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική, η οποία αποτελεί ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου και στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει στην μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων, στην άμεση επίλυση ενός προβλήματος και στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων του ατόμου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Διέπεται από συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από εκπαιδευμένους συμβούλους. Πρόκειται για μια διαδικασία πιο σύντομη σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, όπου δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου. Αποτελεί μια βραχεία μορφή θεραπείας που εστιάζει στην αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου και προσφέρει στον συμβουλεμένο υποστήριξη, εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές.

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία είναι διαδικασίες όπου μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα που σας απασχολούν με κάποιον ειδικό που είναι εκπαιδευμένος να σας καταλάβει και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα όποια ζητήματα σας απασχολούν.

Διαβάστε Περισσότερα

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy), όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής τους πιο ικανοποιητικά.
Ενώ στη ατομική ψυχοθεραπεία ο ενδιαφερόμενος συνευρίσκεται μόνο με ένα άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του, στην ομαδική ψυχοθεραπεία η συνεδρία γίνεται με μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, και με συντονιστές ένα (ή δύο) ψυχοθεραπευτές.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμβουλευτική μέσω Skype/Online- Counseling

Online-Counseling: Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική μέσω βιντεοκλήσης είναι ένας νέος τρόπος για να έρθει κάποιος σε επαφή με έναν ψυχολόγο για να δουλέψει σχετικα με τα θέματα που τον απασχολούν. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να έρθουν σε επαφή με τον ειδικό μέσω Διαδικτύου. Οί λόγοι που τους ωθούν σε αυτή την απόφαση είναι το επιβαρυμένο τους πρόγραμμα, οι δυσκολίες στην μετακίνηση προς το γραφείο του ψυχολόγου, η αγοραφοβία, ο φόβος στιγματισμού, η άνεση και η διαθεσιμότητα του Διαδικτύου κ.α.

Διαβάστε Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η Ψυχοθεραπεία Ζεύγους προσφέρεται για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται σε σχέση, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται μπροστά σε έναν ενδεχόμενο χωρισμό ή απλά να αναζητούν να βελτιώσουν την οικειότητα και την κατανόηση μεταξύ τους. Στην ψυχοθεραπεία ζεύγους, η σχέση είναι το επίκεντρο, αν και έκαστος σύντροφος αναμένεται να επικεντρωθεί εξίσου στην προσωπική του αυτό-βελτίωση και αυτογνωσία.

Διαβάστε Περισσότερα

Θεραπεία Τραύματος

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «τραύμα», αναφερόμαστε κυρίως σε ένα συνταραχτικό γεγονός στο οποίο ένα άτομο αισθάνεται ότι απειλείται συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να βιώσουν ένα τραυματικό γεγονός σε κάποιο σημείο της ζωή τους, όπως ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, την κακοποίηση ή παραμέληση, τον ξαφνικό θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, μια βίαιη εγκληματική πράξη, έκθεση στη βία πολέμου, ή μια φυσική καταστροφή.

Διαβάστε Περισσότερα

Θεραπεία Πένθους

Ο θάνατος κάποιου δικού μας ανθρώπου είναι από πιο τα αγχωτικά γεγονότα στη ζωή μας. Φοβόμαστε την απώλεια της συντροφιάς και τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή μας. Το πένθος και τα σύνθετα στάδια της διαδικασίας της θλίψης είναι αναγκαία. Ακόμα κι αν το παρόν είναι γεμάτο πόνο, είναι υγιές και φυσιολογικό κάποιος που πενθεί να βιώνει τόσο έντονα συναισθήματα με συνεχόμενες αλλαγές στη διάθεση του. Είναι οι φυσιολογικές αντιδράσεις στην απώλεια.

Διαβάστε Περισσότερα

Αθλητική Ψυχοθεραπεία

Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου κτλ.

Διαβάστε Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία Εξαρτήσεων και Εθισμών

Η έννοια εξάρτηση ή εθισμός αναφέρεται σε κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, εμπειρία και ιδέα που έχουμε την αίσθηση ότι δίχως εκείνην δεν μπορούμε να νιώθουμε ικανοποίηση, αντίθετα η δυσφορία είναι έντονη. Οι εξαρτήσεις είναι πηγή οδύνης.

Σύμφωνα με τον Ken Κeyes, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες εξαρτήσεων, που σχετίζονται με τρεις βασικές ανάγκες του ανθρώπου: ανάγκη για ασφάλεια, απόλαυση και κυριαρχία ή αξία. Πολύ συχνά υπομένουμε πολλά βάσανα και ταλαιπωρίες διότι αρνούμαστε να απαρνηθούμε οποιαδήποτε ασφάλεια νομίζουμε πως έχουμε.

Διαβάστε Περισσότερα

Θεραπεία Ψυχογενών Διατροφικών Διαταραχών

Ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα μας και πως μας βλέπουν οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας φαίνεται να είναι κυρίαρχο στην καθημερινή ζωή μας. Παράλληλα με αυτό υπάρχει μια επίμονη εμμονή με το φαγητό και την δίαιτα. Βομβαρδιζόμαστε με χιλιάδες εικόνες και συμβουλές στο πώς να αποκτήσουμε μια ‘τέλεια γραμμή’.

Διαβάστε Περισσότερα

Οικογενειακή Θεραπεία

H Οικογενειακή θεραπεία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η οικογένεια είναι ένα μοναδικό κοινωνικό σύστημα με δική του δομή και πρότυπα επικοινωνίας. Αυτά τα μοτίβα καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πεποιθήσεων και των αξιών των γονέων, τις προσωπικότητες όλων των μελών της οικογένειας, και την επιρροή της εκτεταμένης οικογένειας (παππούδες και γιαγιάδες, θείες, θείους). Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβλητών, κάθε οικογένεια αναπτύσσει τα δικά της μοναδικά στοιχεία προσωπικότητας, τα οποία επηρεάζουν όλα τα μέλη της.

Διαβάστε Περισσότερα