Αθλητική Ψυχοθεραπεία

Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου κτλ.

 Για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούνται ψυχολογικές τεχνικές, τις οποίες πρέπει να εξασκούν συστηματικά οι αθλητές, όπως ακριβώς και με την προπόνηση του αγωνίσματός τους.

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι η αθλητική ψυχολογία απευθύνεται μόνο σε υψηλού επιπέδου αθλητές. Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσιολογικών δεξιοτήτων του νέου αθλητή.

Στόχος των προγραμμάτων ψυχολογικής προετοιμασίας είναι η ολιστική αξιοποίηση του ατόμου και όχι αποκλειστικά η μεγιστοποίηση της αθλητικής του απόδοσης. Με άλλα λόγια, ο στόχος συνοψίζεται στην προσπάθεια του αθλητικού ψυχολόγου να είναι ευτυχισμένος ο αθλητής, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον κάθε αθλητή και όχι αποσπασματικά να βελτιώσει την απόδοσή του.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο