Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία

H Ψυχοθεραπεία αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που αναφέρεται στις μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής και ψυχοσωματικής φύσης και γίνετε ατομικά ή ομαδικά. Είναι μια διαδικασία όπου μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα που σας απασχολούν με κάποιον ειδικό ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να σας κατανοήσει και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα όποια ζητήματα σας απασχολούν. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια διαδρομή που κάνετε ως θεραπευόμενος με την καθοδήγηση και στήριξη του θεραπευτή σας.

Αποτελεί έναν κλάδο της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που εξελίσσεται συνεχώς και στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες που αφορούν στην ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά, ενώ χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.

Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ανθρώπου και η αλλαγή του τρόπου σκέψης του, η διαχείριση και επεξεργασία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του και γενικότερα η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων.

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική, η οποία αποτελεί ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου και στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει στην μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων, στην άμεση επίλυση ενός προβλήματος και στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων του ατόμου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Διέπεται από συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από εκπαιδευμένους συμβούλους. Πρόκειται για μια διαδικασία πιο σύντομη σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, όπου δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου. Αποτελεί μια βραχεία μορφή θεραπείας που εστιάζει στην αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου και προσφέρει στον συμβουλεμένο υποστήριξη, εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές.

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία είναι διαδικασίες όπου μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα που σας απασχολούν με κάποιον ειδικό που είναι εκπαιδευμένος να σας καταλάβει και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα όποια ζητήματα σας απασχολούν.

 

Συμβουλευτική:

  • Βραχεία θεραπεία
  • Εστιάζει στην αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου
  • Στόχος είναι η άμεση επίλυση ενός προβλήματος
  • Προσφέρει στον θεραπευόμενο υποστήριξη, εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές
  • Πρόκειται για μια διαδικασία πιο σύντομη σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, όπου δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου

Ατομική ψυχοθεραπεία:

  • Μακρόχρονη θεραπεία
  • Εστιάζει στα δύσκολα συναισθήματα, σωματικά συμπτώματα, συμπεριφορές και βιώματα
  • Στόχος είναι η αλλαγή στον τρόπο που ο θεραπευόμενος σκέφτεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματα
  • Αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι: αυτογνωσία, αντιμετώπιση ενοχλητικών συμπτωμάτων, εκμάθηση ικανοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, βελτίωση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, βελτίωση της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης.

Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ακόμα καλύτερα τον εαυτό σας, τα συναισθήματα σας και την συμπεριριφορά σας καθώς και να σας προσφέρουν την υποστήριξη που χρειάζεστε για να προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σας.

Η επιλογή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας εξαρτάται από τη φύση των δυσκολιών και το βαθμό εσωτερικού μπλοκαρίσματος του ατόμου. Επίσης εξαρτάται από την ετοιμότητα του θεραπευόμενου να κάνει «βουτιά» στον εαυτό του. Στην πρώτη συνεδρία αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί ώστε να γίνει σωστή επιλογή σχετικά με το πλαίσιο παρέμβασης που σας ταιριάζει καλύτερα.

Ετικέτες: Βραχεία θεραπεία

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο