Συμβουλευτική μέσω Skype/Online- Counseling

Online-Counseling: Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική μέσω βιντεοκλήσης είναι ένας νέος τρόπος για να έρθει κάποιος σε επαφή με έναν ψυχολόγο για να δουλέψει σχετικα με τα θέματα που τον απασχολούν. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να έρθουν σε επαφή με τον ειδικό μέσω Διαδικτύου. Οί λόγοι που τους ωθούν σε αυτή την απόφαση είναι το επιβαρυμένο τους πρόγραμμα, οι δυσκολίες στην μετακίνηση προς το γραφείο του ψυχολόγου, η αγοραφοβία, ο φόβος στιγματισμού, η άνεση και η διαθεσιμότητα του Διαδικτύου κ.α.

 Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική μπορεί να αφορά σε σύντομη πληροφόρηση ή να παρέχεται σε σταθερή μεσοπρόθεσμη βάση. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εμπιστευτική και άνετη διαδικασία ανάμεσα στον ψυχολόγο και τον θεραπευόμενο, με στόχο να ενημερωθεί κατάλληλα το άτομο για το πρόβλημα του και να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για μια πρώτη διαδικτυακή συνεδρία, ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο προσωπικών πληροφοριών προς συμπλήρωση, τους τρόπους προπληρωμής της εκάστοτε συνεδρίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μεσώ Skype.

Οι διαδικασία παροχής υπηρεσιών Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από τις αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health On Line).

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο