Πρακτική άσκηση

“H εκπαίδευση είναι το διαβατήριο του μέλλοντος, γιατί το αύριο προετοιμάζεται γι’ αυτούς που το ετοιμάζουν σήμερα.”

Μάλκολμ Χ

Κατόπιν χρόνων εμπειρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας, το Roots Wellness Center λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας και εκπαιδευόμενων ψυχοθεραπευτών.

Η εκπαίδευση, τα σεμινάρια καθώς και οι συνεδρίες που πραγματοποιούν οι φοιτητές του Roots Wellness Center, διεξάγονται και στα τέσσερα θεραπευτικά κέντρα, στην ‘Ανοιξη, στην Καλλιθέα, στον Πειραιά και στους Αμπελόκηπους κατόπιν ραντεβού και ενημέρωσης.

Η εκπαίδευση των φοιτητών καλύπτει όλο το εύρος της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και πρακτικής άσκησης μέσω:

  • Ατομικών εποπτειών
  • Ομαδικών εποπτειών
  • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων/ webinars

  • Βιωματικών σεμιναρίων & ομάδων

  • Παροχή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, βιβλίων κλπ.

  • Καθοδήγηση σχετικά με τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών

  • Δυνατότητα προσωπικής θεραπείας χαμηλότερου κόστους

Οι θεραπευτές του Roots Wellness Center, μέσω της συνθετικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, αναλαμβάνουν ολοκληρωτικά την εκπαίδευση φοιτητών και νέων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που επιθυμούν να θέσουν γερές βάσεις στην καριέρα τους. Μέσα από την εποπτεία και τα σεμινάρια, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται, εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προετοιμάζονται για μία άρτια και επαγγελματική απόδοση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ψυχικής υγείας παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, μέσω ατομικών συνεδριών ή ομάδων ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση internship@roots.gr

Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων… αρχίζει με ένα βήμα.

– Λάο Τσε

επικοινωνια