Πρακτική εξάσκηση στο coaching

«Για να βοηθήσεις άλλους να αναπτυχθούν, πρέπει να αρχίσεις από τον εαυτό σου.»

Marshall Goldsmith

Το Roots Wellness Center σχεδίασε και προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης για εκπαιδευόμενους coaches που τους δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουν πελάτες με την καθοδήγηση δομημένης εποπτείας. Το πρόγραμμα βασίζεται στη βέλτιστη πρακτική της εποπτείας που παρέχεται στη συμβουλευτική, προσανατολισμένη στο coaching, και ενσωματώνει τις θεωρίες, τις αρχές, τα μοντέλα, τις βασικές ικανότητες από διεθνείς φορείς και τη σχέση coaching.

Κατόπιν χρόνων εμπειρίας στην εποπτεία φοιτητών, το Roots Wellness Center λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων coaches.

Η εκπαίδευση, τα σεμινάρια καθώς και οι συνεδρίες που πραγματοποιούν οι εκπαιδευόμενοι coaches διεξάγονται στο γραφείο του Roots Wellness Center στην Καλλιθέα ή εξ αποστάσεως κατόπιν ραντεβού και σχετικού προγραμματισμού.

Το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευόμενων coaches καλύπτει όλο το εύρος της θεωρίας και πρακτικής  του coaching μέσω:

  • Ατομικής εποπτείας
  • Ομαδικής εποπτείας
  • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων/ webinars
  • Βιωματικών σεμιναρίων & ομάδων αυτογνωσίας
  • Παροχή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, βιβλίων κλπ.

Με βάση τις αρχές της ψυχολογίας του coaching, οι επόπτες του Roots Wellness Center αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων coaches που επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την καριέρα τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι coaches παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε πελάτες, μέσω ατομικών συνεδριών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση internship@roots.gr

Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων… αρχίζει με ένα βήμα.

– Λάο Τσε