Κλινική Υπνοθεραπεία

Περιγραφή

Μέσω της Κλινικής Υπνοθεραπείας ο θεραπευόμενος μαθαίνει να εισέρχεται σε πλήρη κατάσταση χαλάρωσης χρησιμοποιώντας τη διαφραγματική του αναπνοή. Ακολουθώντας τις υποβολές και παροτρύνσεις του πιστοποιημένου Υπνοθεραπευτή που βασίζονται σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο ανάλογα με το αίτημα του, ο
θεραπευόμενος με νευροβιολογικό τρόπο, με την κατάλληλη μουσική και σύμφωνα με τεχνικές και μεθόδους που προέρχονται τόσο από τη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία όσο κι από την το Mindfulness θα βοηθηθεί σε μία ποικιλία προβλημάτων όπως για παράδειγμα την εκμάθηση της αυτό χαλάρωσης, τις αγχώδεις διαταραχές καθώς και τις διαταραχές διάθεσης, τα προβλήματα ύπνου, τα ψυχοσωματικά θέματα και τις φοβίες, την αύξηση της αυτοπεποίθησης, την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων κ.ά.. Η Υπνοθεραπεία ασκείται στο κέντρο μας και συγκεκριμένα στα γραφεία Άνοιξης και Ζωγράφου με ηθικό και δεοντολογικό τρόπο και μόνο κατόπιν αξιολόγησης του ενδιαφερόμενου για το κατά πόσο το μοντέλο μπορεί να είναι χρήσιμο για εκείνον. Συνθετικά και με χρήση άλλων προσεγγίσεων είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι βοηθά σε ποικιλία αιτημάτων τόσο συνειδητά όσο και ασυνείδητα.

Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων… αρχίζει με ένα βήμα.

– Λάο Τσε