Εκπαίδευση

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται την εκπαίδευση, τείνουν να σκέφτονται γεγονότα και στοιχεία που έχουν μάθει στο σχολείο. Όπως πολλοί εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν, ωστόσο, είναι συχνά οι μέθοδοι, οι αρχές και η διαδικασία έρευνας που βρίσκονται πίσω από τη γνώση που πραγματικά έχουν σημασία.

Όπως λέει ο Β. F. Skinner, το άθροισμα των γνώσεων μας υπερβαίνει την απλή εκμάθηση ενός βιβλίου ή ενός μαθήματος. Ενώ οι πληροφορίες που μαθαίνονται στην τάξη ίσως να μην παραμείνουν στη μακροχρόνια μνήμη μετά από μια εξέταση, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης που αποκτώνται κατά τη διάρκεια μιας εκπαίδευσης θα διαρκέσουν μια ζωή. Η διαδικασία μάθησης δεν τελειώνει ποτέ, ακόμα και πολύ μετά τις ημέρες του σχολείου.

Ποτέ μην σταματήσετε να προκαλείτε τον εαυτό σας να εξερευνήσει νέες πληροφορίες, να βρει νέους τρόπους να πετύχει τους στόχους του και να υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους σκέψης γύρω από τον κόσμο μας.

Ανδριάνα Σαμαρίδου