Η ενέργεια της μουσικης

Αρκετά νοσοκομεία στην Αμερική χρησιμοποιούν τη μουσικοθεραπεία ως έναν τρόπο για να διευκολύνουν τον πόνο ενός ασθενούς, να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και να μειώσουν το άγχος και την κατάθλιψη, επιτρέποντας στους ασθενείς να επουλωθούν γρηγορότερα. Οι πιο σύγχρονες έρευνες για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ από την Εταιρεία Τεχνών στην Υγειονομική Περίθαλψη, μαζί με την Κοινή Επιτροπή και τους Αμερικανούς για τις Τέχνες, διαπίστωσε ότι από τις 1923 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης το 35% πρόσφερε μουσική κάποιου τύπου σε ασθενείς. Τα νοσοκομεία γίνονται όλο και περισσότερο ενήμερα για τα θεραπευτικά οφέλη της μουσικοθεραπείας.

Ανδριάνα Σαμαρίδου